Chính sách bảo mật và quyền riêng tư:

Nekobox luôn cọi trong khách hàng của mình và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để cải thiện trải nghiệm dịch vụ của bạn và để liên lạc, thông báo với bạn về các sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của chúng tôi.
Chúng tôi luôn sử dụng thông tin của khách hàng một cách trách nhiệm, không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cung cấp cho bên thứ 3. Và các thông tin về khách hàng chúng tôi có được sẽ do bạn cung cấp, chúng tôi không mua hoặc thuê từ bên thứ 3.

Chính Sách Khách Hàng

Đặt Hàng
Thanh Toán

Vận Chuyển
Giao Nhận

Bảo Hành
Đổi Trả

Bảo Mật
Thông Tin