Avatar Ngoc Long

Ngọc Long

Chuyên viên tư vấn giải pháp

Điện thoại/Zalo: 039.929.6788
Email:Nekoboxvn@gmail.com

Ngọc Long

Chuyên viên tư vấn giải pháp

Điện thoại/Zalo: 039.929.6788
Email:Nekoboxvn@gmail.com

Giới Thiệu

Chuyên viên tư vấn giải pháp bao bì giấy
Bao bì giấy sáng tạo, công cụ marketing tăng cao doanh thu

z4503283550938 045012a73060f0749d6775c4ed4c9965