Category Archives: Uncategorized

Sử dụng màu sắc trong thiết kế bao bì sản phẩm cho doanh thu cao

Sử dụng màu sắc trong thiết kế bao bì sản phẩm

Khi xây dựng thương hiệu và thiết kế bao bì, bạn bắt buộc phải có một số kiến ​​thức về Tâm lý học Màu sắc. Một nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng quyết định có mua sản phẩm hay không trong 90 giây và 62-90% đánh giá đó chỉ dựa trên màu sắc. Rõ […]